Lokaty

Zastrzeżenie kart

W wypadku zgubienia lub kradzieży karty Visa należy dokonać jej blokady. Można to zrobić w jeden z następujących sposobów:

  1. telefonicznie pod Infolinią Grupy BPS tel.:+48 86 215 50 50
  2. przez Internet za pośrednictwem Portalu Kartowego - www.kartosfera.pl
  3. telefonicznie pod ogólnopolskim nr tel. 828 828 828
  4. telefonicznie w dowolnym centrum VISA,
  5. osobiście lub telefonicznie w placówce Banku, która wydała kartę,
  6. osobiście w innym banku uczestniczącym w systemie VISA.

W przypadku telefonicznego zgłoszenia należy w ciągu 7 dni kalendarzowych złożyć pisemne potwierdzenie tej operacji w placówce Banku, która wydała kartę. Od momentu zastrzeżenia karty Bank ponosi odpowiedzialność za nieuprawnione transakcje dokonane przy jej użyciu.

Kartę własną możemy zastrzec telefonicznie w godzinach pracy Banku :

  1. w Centrali dzwoniąc pod numer 83 358 78 16 w godzinach 07.45-15.45,
  2. w Oddziale dzwoniąc pod numer 83 359 91 27 w godzinach 07.30-15.30.

lub osobiście w placówce Banku.

ib kornicaZapraszamy do korzystania z usług bankowości elekronicznej

Karta płatnicza debetowa
VISA CLASSIC