Lokaty

 

Zarząd Banku:

Dariusz Szczepan Melech - Prezes Zarządu

Jolanta Teresa Ilczuk - Członek Zarządu

Przemyslaw Geresz - Członek Zarządu

 

Rada Nadzorcza Banku:

Henryk Ozioro - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Krzysztof Józef Sawczuk - Zastępca Przewodniczącego

Dariusz Jan Guz - Sekretarz

 

Członkowie Rady Nadzorczej Banku:

Stanisław Jan Łukaszuk
Ignacy Antoni Janczuk
Marian Andrzej Koprianiuk
Szczepan Miroński

Schemat organizacyjny

ib kornicaZapraszamy do korzystania z usług bankowości elekronicznej

Karta płatnicza debetowa
VISA CLASSIC