Lokaty

SKŁADANIE DYSPOZYCJI PRZELEWÓW

 W dniu 20.05.2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2015/847w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych.
Prosimy o  wpisywanie na dyspozycjach dokonania przelewu krajowego lub zagranicznego (bez względu na walutę)  w formie papierowej oraz za  pośrednictwem systemu bankowości internetowej (dyspozycje wyjściowe, memoriałowe i kasowe) prawidłowych danych zleceniodawcy i  odbiorcy, zawierające:
1.    numer rachunku,
2.    pełna nazwa/ imię i nazwisko,
3.    pełny adres.
Nieprzestrzeganie powyższej zasady może spowodować opóźnienie, wstrzymanie lub odrzucenie przelewu.

ib kornicaZapraszamy do korzystania z usług bankowości elekronicznej

Karta płatnicza debetowa
VISA CLASSIC