Lokaty

Rachunek oszczędnościowy

 

 

  • Rachunek oszczędnościowy otwierany jest przez Bank dla osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych.

  • Służy do gromadzenia środków pieniężnych w PLN otrzymywanych z różnych tytułów.

  • Posiadacz (Współposiadacze) rachunku może ustanowić pełnomocnika do dysponowania środkami na rachunku.

  • Wpłata środków na rachunek oszczędnościowy może być dokonana w formie gotówkowej bądź bezgotówkowej.

  • Wyżej oprocentowany niż rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy.

  • Do rachunku można złożyć dyspozycję na wypadek śmierci.

 

ib kornicaZapraszamy do korzystania z usług bankowości elekronicznej

Karta płatnicza debetowa
VISA CLASSIC