Lokaty

Kredyty

Rachunek Oszczędnościowo - Rozliczeniowy Junior jest rachunkiem prowadzonym w złotych. Przeznaczone jest do samodzielnego dysponowania środkami zgromadzonymi na tym rachunku przez osoby małoletnie w wieku od 13 do 18 lat jeśli nie sprzeciwi się temu przedstawiciel ustawowy.

Rachunek Oszczędnościowo - Rozliczeniowy Junior umożliwia:

1. Przechowywanie środków pieniężnych

2. Przeprowadzanie rozliczeń pienięznych

3. Korzystanie z kart bankowych (bezpłatnie)

4. Otrzymywanie wpływów gotówkowych i bezgotówkowych np. stypendium, renta itp.

ib kornicaZapraszamy do korzystania z usług bankowości elekronicznej

Karta płatnicza debetowa
VISA CLASSIC