Lokaty

RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO – ROZLICZENIOWY

Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy – to dzisiaj najczęściej wykorzystywany produkt bankowy. Służy do gromadzenia oszczędności oraz do przeprowadzania operacji finansowych, dając jednocześnie możliwość wygodnego dysponowania środkami pieniężnymi zarówno w formie gotówkowej jak i bezgotówkowej. Środki na rachunku są oprocentowane.

Posiadaczami rachuneku oszczędnościowo – rozliczeniowego mogą być osoby fizyczne dokonujące okresowych wpłat na konto i posiadające określone źródło dochodów z wyjątkiem osób prowadzących działalność gospodarczą. Aby założyć rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy wystarczy jedynie dowód osobisty.

 

W ramach rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego Bank oferuje:

1. Przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych
2. Możliwość ustanowienia Pełnomocnika do dysponowania rachunkiem
3. Korzystanie z kart bankowych (Klienci mogą pobierać gotówkę bezpłatnie)
4. Utworzenie depozytu terminowego oprocentowanego wyżej niż środki na rachunku
5. Zaciągania kredytu odnawialnego w rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym
6. Realizację płatności w formie zlecenia stałego i polecenia zapłaty, w celu cyklicznego regulowania opłat
7. Usługę SMS Banking, która informuje o każdej zmianie salda rachunku
8. Usługę Internet Banking, umożliwiającą nieograniczony dostęp do konta 24 h na dobę oraz realizację każdej transakcji bez konieczności wizyty w banku

ib kornicaZapraszamy do korzystania z usług bankowości elekronicznej

Karta płatnicza debetowa
VISA CLASSIC