Lokaty

Kredyty

Rachunek dla klientów instytucjonalnych (bieżący i pomocniczy)

 

Przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w tym osób będących przedsiębiorcami, rolnikami oraz organizacjami społecznymi, politycznymi, zawodowymi, jednostkami i zakładami budżetowymi.
Rachunek rozliczeniowy służy do gromadzenia środków pieniężnych i prowadzenia rozliczeń związanych z działalnością. Środki na rachunku są oprocentowane.

 

W ramach tego rachunku Bank oferuje:

1. Przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych

2. Możliwość ustanowienia Pełnomocnika do dysponowania rachunkiem

3. Korzystanie z kart bankowych (Klienci mogą pobierać gotówkę bezpłatnie)

4. Utworzenie depozytu terminowego oprocentowanego wyżej niż środki na rachunku

5. Zaciągania kredytu odnawialnego w rachunku

6. Realizację płatności w formie zlecenia stałego i polecenia zapłaty, w celu cyklicznego regulowania opłat

7. Usługę SMS Banking, która informuje o każdej zmianie salda rachunku

8. Usługę Internet Banking, umożliwiającą nieograniczony dostęp do konta 24 h na dobę oraz realizację każdej transakcji bez konieczności wizyty w banku.

ib kornicaZapraszamy do korzystania z usług bankowości elekronicznej

Karta płatnicza debetowa
VISA CLASSIC