Lokaty

Home Banking

 

Program Home Banking jest elementem systemu NOVUM BANK umożliwiającym klientom korzystanie z usług bankowych bezpośrednio z siedziby klienta. Operacja taka jest możliwa wtedy, gdy komputery znajdujące się w banku i w siedzibie klienta spięte są jakimkolwiek rodzajem sieci. Może on pracować na komputerach pracujących z systemem Microsoft Windows (od 9x do VISTA i nowsze). Do transmisji między klientem a bankiem nie potrzebny jest żaden zewnętrzny program transmisyjny. Program Home Banking ma zaimplementowany własny protokół transmisji. Aplikacja może pracować jednostanowiskowo lub wielostanowiskowo przy wykorzystaniu sieci komputerowej.
 
Program daje dostęp do następujących usług bankowych:

  • Man-at-computerudostępnianie informacji o stanie sald na rachunku* / rachunkach* Klienta,

  • składanie zleceń płatniczych w PLN za pomocą formularzy standardowych 

  • poleceń przelewów międzybankowych i międzyoddziałowych,

  • przelewów na rzecz ZUS, 

  • przelewów na rzecz Urzędów Skarbowych,

  • udostępnianie informacji o stanie przesyłanych zleceń - zakres i wielkość zrealizowanych przez Bank płatności w danym dniu; 

  • wydruk wyciągów bankowych 

  • udostępnianie informacji o wszystkich operacjach dotyczących rachunku Klienta w systemie HB

  • wymiana korespondencji z Bankiem za pośrednictwem poczty elektronicznej (poczta między klientem a bankiem, zastrzeżenia czeków, zapotrzebowanie na czeki, zgłoszenie zapotrzebowania na gotówkę itp.).

 

ib kornicaZapraszamy do korzystania z usług bankowości elekronicznej

Karta płatnicza debetowa
VISA CLASSIC